Tổng hợp các đường link tin, bài, về Hội nghị ASSA35

25/10/2018 - ASSA 35 - Việt Nam 2018


Thực hiện Kế hoạch số 2434/KH-BHXH và Kịch bản truyền thông về Hội
nghị Ban Chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN, Trung tâm Truyền thông
đã phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành triển khai công tác truyền
thông trước, trong và sau Hội nghị.
Kết quả, từ 25/6 đến 25/9/2018, đã có 13.260 tin, bài đưa tin về Hội nghị
với các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú trên 04 loại hình báo chí.
Trong đó, có 30 cơ quan báo in; hơn 100 báo điện tử trong nước và 30 tờ báo
điện tử nước ngoài; hơn 100 Cổng thông tin điện tử tổng hợp; 05 kênh truyền
hình VTV1, VTV4, VTC10, Truyền hình Thông tấn xã, Đài PHTH tỉnh Khánh
Hòa; đưa tin trên sóng phát thanh của Đài tiếng nói Việt Nam và hệ thống truyền
thanh cơ sở tại các địa phương; hàng trăm tài khoản Facebook đã đưa tin về sự
kiện. Đặc biệt, Truyền hình Thông tấn xã đã truyền thông trực tiếp về Lễ khai
mạc Hội nghị và Lễ trao Giải thưởng ASSA trên trang fanpage của Thông tấn
xã, qua đó đã tạo ra sự lan tỏa thông tin kịp thời, hiệu quả.
Trung tâm Truyền thông gửi đường link tin, bài, chương trình truyền hình
về Hội nghị ASSA35 để các đơn vị cập nhật làm tư liệu truyền thông. Chi tiết
các đường link:

 

STT Nội dung Link
  Truyền hình
1 Phóng sự truyền hình http://vtvgo.vn/ts/1792114

https://vtvgo.vn/ts/1781380

https://vtvgo.vn/ts/1781395

http://vtvgo.vn/ts/1780406

http://vtvgo.vn/ts/1780389

https://m.youtube.com/watch?v=osW8fvdC46o&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=9lwF5ZmlEcA&feature=youtu.be

2 Livestream trực tiếp  

https://www.youtube.com/watch?v=roUkbx1EXng&feature=youtu.be

Báo điện tử
1 Trước Hội nghị http://www.nhandan.com.vn/thegioi/item/36890602-viet-nam-dang-cai-hoi-nghi-an-sinh-xa-hoi-asean.html

http://www.hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/906542/thang-9-2018-dien-ra-hoi-nghi-ban-chap-hanh-assa-lan-thu-35

http://xaydungdang.org.vn/Home/bao_hiem_xa_hoi/2018/11739/Hiep-hoi-An-sinh-xa-hoi-Dong-Nam-A-ASSA-va-Hoi.aspx

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Thang-92018-dien-ra-Hoi-nghi-Ban-Chap-hanh-ASSA-lan-thu-35/410906542/157/

http://dangcongsan.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-dang-cai-to-chuc-hoi-nghi-ban-chap-hanh-assa-lan-thu-35-489326.html

http://www.baogiaothong.vn/san-sang-to-chuc-hoi-nghi-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean-35-d271449.html

https://laodong.vn/cong-doan/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-san-sang-cho-mot-hoi-nghi-assa-thanh-cong-630529.ldo

http://laodongthudo.vn/assa-35-su-kien-doi-ngoai-quan-trong-cua-nganh-bhxh-79963.html

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37468202-dien-dan-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean-lan-thu-35-to-chuc-tai-viet-nam.html

https://laodong.vn/cong-doan/hoi-nghi-ban-chap-hanh-assa-lan-thu-35-su-kien-doi-ngoai-quan-trong-cua-nganh-bao-hiem-xa-hoi-628151.ldo

http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dien-dan-Hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-ASEAN-lan-thu-35-to-chuc-tai-Viet-Nam/297468202/157/

http://vccinews.vn/news/20313/co-hoi-va-thach-thuc-cua-cac-he-thong-an-sinh-xh-khu-vuc-asean-trong-boi-canh-cmcn-4-0.html

http://quangninh.bhxh.gov.vn/News.aspx?aid=2206

http://bhxhkhanhhoa.gov.vn/News/NewsDetail?newsId=682

http://bhxhhaiphong.vn/Tin-tuc-hoat-dong-nganh/hoi-nghi-ban-chap-hanh-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-dong-nam-a-lan-thu-35-assa-35-duoc-to-chuc-tu-ngay-18-20-9-2018-tai-nha-trang-604.html

http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/assa-35-ban-co-hoi-thach-thuc-trong-boi-canh-cach-mang-cong-nghe-40_t114c1159n136888

http://baohaugiang.com.vn/bao-hiem-xa-hoi/thang-9-dien-ra-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-dong-nam-a-assa-71036.html

2 Cơ hội và thách thức của các hệ thống ASXH khu vực ASEAN trong bối cảnh CMCN 4.0 http://www.nguoitieudung.com.vn/co-hoi-va-thach-thuc-cua-cac-he-thong-asxh-khu-vuc-asean-trong-boi-canh-cmcn-40-d70329.html

https://laodong.vn/xa-hoi/an-sinh-xa-hoi-chiu-nhieu-thach-thuc-cua-cach-mang-40-631638.ldo

http://nguoilambao.vn/khai-mac-hoi-nghi-cua-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-dong-nam-a-assa-35-n10784.html

http://baodansinh.vn/vai-tro-cua-cac-co-quan-asxh-la-vo-cung-quan-trong-d81402.html

3 Tăng cường ứng dụng cho BHXH trong cuộc cách mạng 4.0

 

https://baohomnay.net/tin-tuc-xa-hoi/tang-cuong-ung-dung-cho-bhxh-trong-cuoc-cach-mang-4-0-131817811706089131

http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/913299/huong-toi-bao-hiem-xa-hoi-cho-moi-nguoi-lao-dong

https://thuonggiathitruong.vn/nhieu-thach-thuc-da-chieu-doi-voi-mang-luoi-an-sinh-xa-hoi/

http://plo.vn/thoi-su/tang-cuong-ung-dung-cho-bhxh-trong-cuoc-cach-mang-40-792878.html

4 BHXH Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng CNTT tại Hội nghị ASSA 35 http://laodongxahoi.net/bhxh-viet-nam-vinh-du-nhan-giai-thuong-ve-cntt-tai-hoi-nghi-assa-35-1310678.html

http://cand.com.vn/doanh-nghiep/BHXH-Viet-Nam-vinh-du-nhan-giai-thuong-ve-Cong-nghe-thong-tin-tai-Hoi-nghi-ASSA-35-511175

http://doanhnghiephoinhap.vn/bhxh-viet-nam-nhan-giai-thuong-ve-cntt-tai-hoi-nghi-assa-35.html

https://thanhnien.vn/doi-song/bhxh-viet-nam-nhan-giai-thuong-cong-nghe-thong-tin-cua-hiep-hoi-assa-1004900.html

https://congly.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/bhxh-viet-nam-vinh-du-nhan-giai-thuong-ve-cntt-tai-hoi-nghi-assa-35-268670.html

http://baophapluat.vn/ban-can-biet/bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-nhan-giai-thuong-cua-assa-ve-cong-nghe-thong-tin-413288.html

https://baodautu.vn/bhxh-viet-nam-nhan-giai-thuong-ve-cong-nghe-thong-tin-tai-assa-35-d88078.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2018-09-19/bhxh-viet-nam-nhan-giai-thuong-cong-nghe-thong-tin-tai-assa-35-62127.aspx

https://dantri.com.vn/viec-lam/hoi-nghi-assa-35-bao-hiem-xa-hoi-vn-nhan-giai-thuong-ve-cntt-20180919171458353.htm

5 Nỗ lực cải thiện ASXH cho lao động di cư

 

http://www.baochinhphu.vn/Bao-hiem-xa-hoi/No-luc-cai-thien-ASXH-cho-lao-dong-di-cu/347126.vgp

http://www.nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/37662802-lao-dong-di-cu-va-nhung-thach-thuc-ve-an-sinh-xa-hoi.html

https://nongnghiep.vn/assa-35-co-hoi-thach-thuc-ve-tu-do-dich-chuyen-lao-dong-post227043.html

https://laodong.vn/cong-doan/hoi-nghi-assa-35-can-chinh-sach-an-sinh-xa-hoi-cho-lao-dong-di-cu-631841.ldo

6 Bế mạc hội nghị BCH ASSA35: Kêu gọi sự hợp tác, liên kết chặt chẽ giữa các thành viên https://laodong.vn/cong-doan/be-mac-hoi-nghi-bch-assa-35-keu-goi-su-hop-tac-lien-ket-chat-che-giua-cac-thanh-vien-631839.ldo

https://vnanet.vn/vi/tin-anh/tin-thoi-su-trong-nuoc-1/be-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean-assa-lan-thu-35-viet-nam-la-chu-tich-assa-nhiem-ky-2018–2019-437791.html

https://www.vietnamplus.vn/be-mac-hoi-nghi-ban-chap-hanh-hiep-hoi-an-sinh-xa-hoi-asean/525435.vnp

7 BHXH Việt Nam tiếp nhận chức Chủ tịch ASSA nhiệm kỳ 2018-2019 http://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/tin-tuc/bhxh-viet-nam-tiep-nhan-chuc-chu-tich-assa-nhiem-ky-2018-2019-150033.html

http://laodongthudo.vn/bhxh-viet-nam-vinh-du-giu-chuc-chu-tich-assa-80335.html

https://thanhnien.vn/doi-song/bhxh-viet-nam-tiep-nhan-chuc-chu-tich-assa-nhiem-ky-20182019-1004896.html

Bình luận

avatar