Tổng kết chương trình phối hợp công tác liên ngành giữa BHXH tỉnh – Sở Lao động TB&XH – LĐLĐ tỉnh

01/04/2018 - Hoạt động của BHXH tỉnh


Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018, tại Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp liên ngành giữa Sở Lao động – Thương binh xã hội, Liên đoàn lao động và Bảo hiểm Xã hội tỉnh Hà Giang. Đến dự hội nghị gồm: Các đồng chí đại diện Lãnh đạo, cùng các đồng chí là Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ của  03 Sở, ngành

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết quy chế phối hợp công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong năm 2017, Liên ngành đã chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của từng ngành. Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, chính sách giải quyết việc làm; công tác phối hợp tổ chức thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Hội nghị đã được nghe các ý kiến gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động liên ngành năm 2018 và các năm tiếp theo. Trong đó, liên ngành tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách mới được bổ sung sửa đổi; phối hợp trong xây dựng và thực hiện các chính sách có liên quan đến người lao động; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật.

Tại hội nghị, 2 đơn vị phối hợp là LĐLĐ tỉnh và Sở Lao động – TB&XH đã được nhận Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam do có thành tích trong chỉ đạo, phối hợp và thực hiện tốt chính sách BHXH, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm thất nghiệp năm 2017 và lãnh đạo BHXH tỉnh đã chuyển giao nhiệm vụ Thường trực năm 2018 cho Sở LĐ – TB&XH.

Thừa ủy quyền của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Đ/c Nguyễn Xuân Huy – Giám đóc BHXH tỉnh trao bằng khen cho 2 đơn vị phối hợp

Tác giả: Ly Thị Hương – Văn phòng BHXH tỉnh

Bình luận

avatar