Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (46)

Trích yếu: Về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ BHXH và chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 24/06/2019

Ngày có hiệu lực: 24/06/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019

Ngày ban hành: 30/05/2019

Ngày có hiệu lực: 30/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện

Ngày ban hành: 28/05/2019

Ngày có hiệu lực: 28/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 29/05/2019

Ngày có hiệu lực: 29/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày ban hành: 14/05/2019

Ngày có hiệu lực: 14/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Kết luận về việc truy thu cộng nối thời gian công tác từ 06 tháng trở lên tại Trường Tiểu học Phương Độ Hà Giang

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 21/05/2019

Ngày có hiệu lực: 01/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày ban hành: 23/04/2019

Ngày có hiệu lực: 23/04/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH

Ngày ban hành: 24/04/2019

Ngày có hiệu lực: 24/04/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực