Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (45)

Trích yếu: Hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2019

Ngày ban hành: 30/05/2019

Ngày có hiệu lực: 30/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc nhận mẫu C12-TS, C13-TS thông qua Bưu điện

Ngày ban hành: 28/05/2019

Ngày có hiệu lực: 28/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 29/05/2019

Ngày có hiệu lực: 29/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu

Ngày ban hành: 14/05/2019

Ngày có hiệu lực: 14/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Kết luận về việc truy thu cộng nối thời gian công tác từ 06 tháng trở lên tại Trường Tiểu học Phương Độ Hà Giang

Ngày ban hành: 23/05/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/1970

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam

Ngày ban hành: 21/05/2019

Ngày có hiệu lực: 01/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quyết định Ban hành Quy trình giải quyết hưởng chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN

Ngày ban hành: 31/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/05/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH

Ngày ban hành: 23/04/2019

Ngày có hiệu lực: 23/04/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH

Ngày ban hành: 24/04/2019

Ngày có hiệu lực: 24/04/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT

Ngày ban hành: 28/03/2019

Ngày có hiệu lực: 28/03/2019

Trạng thái văn bản: Chưa có hiệu lực