02/TB-BHXH Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang


  • Số hiệu: 02/TB-BHXH
  • Trích yếu: Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang
  • Ngày ban hành: 02/01/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 02.tb_.bhxh_.pdf
Cùng lĩnh vực