12/2017/QH14 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


  • Số hiệu: 12/2017/QH14
  • Trích yếu: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 20/06/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2018
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 12-2017-qh14.docx