15/CT-TTg Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa


  • Số hiệu: 15/CT-TTg
  • Trích yếu: Về tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
  • Ngày ban hành: 15/06/2018
  • Ngày có hiệu lực: 15/06/2018
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 15-CT-TTg.pdf