1515/QĐ-BHXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH


  • Số hiệu: 1515/QĐ-BHXH
  • Trích yếu: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 828/QĐ-BHXH
  • Ngày ban hành: 17/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 17/10/2016
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 1515-QD-BHXH.pdf