1736/BHXH-QLT Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019


  • Số hiệu: 1736/BHXH-QLT
  • Trích yếu: Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019
  • Ngày ban hành: 21/12/2018
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 1736-BHXH-QLT.pdf
Cùng lĩnh vực