346/QĐ-BHXH Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT


  • Số hiệu: 346/QĐ-BHXH
  • Trích yếu: Quyết định ban hành Quy chế quản lý và cấp mã số BHXH cho người tham gia BHXH, BHYT
  • Ngày ban hành: 28/03/2019
  • Ngày có hiệu lực: 28/03/2019
  • Trạng thái văn bản: Chưa có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 346-QD-BHXH.zip
Cùng lĩnh vực