4397/BHXH-GĐB V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT


  • Số hiệu: 4397/BHXH-GĐB
  • Trích yếu: V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT
  • Ngày ban hành: 04/10/2017
  • Ngày có hiệu lực: 04/10/2017
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 4397-BHXH-GDB.pdf