480/BHXH-CNTT Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH


  • Số hiệu: 480/BHXH-CNTT
  • Trích yếu: Triển khai hệ thống tin nhắn tra cứu quá trình tham gia BHXH
  • Ngày ban hành: 23/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 23/04/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 480-BHXH-CNTT-1.pdf
Cùng lĩnh vực