483/BHXH-CNTT Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH


  • Số hiệu: 483/BHXH-CNTT
  • Trích yếu: Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại TTDL ngành BHXH
  • Ngày ban hành: 24/04/2019
  • Ngày có hiệu lực: 24/04/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 483-BHXH-CNTT.pdf
Cùng lĩnh vực