543/BHXH-QLT Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu


  • Số hiệu: 543/BHXH-QLT
  • Trích yếu: Về việc đôn đốc thực hiện đăng ký trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
  • Ngày ban hành: 14/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 14/05/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 543-BHXH-QLT.pdf