56/2017/QH14 Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả


  • Số hiệu: 56/2017/QH14
  • Trích yếu: Về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt hiệu lực, hiệu quả
  • Ngày ban hành: 24/11/2017
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2017
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 56-2017-qh14.pdf