583/BHXH-CĐBHXH V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam


  • Số hiệu: 583/BHXH-CĐBHXH
  • Trích yếu: V/v thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của BHXH Việt Nam
  • Ngày ban hành: 21/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 583-BHXH-CDBHXH.pdf