590/KL-BHXH Kết luận về việc truy thu cộng nối thời gian công tác từ 06 tháng trở lên tại Trường Tiểu học Phương Độ Hà Giang


  • Số hiệu: 590/KL-BHXH
  • Trích yếu: Kết luận về việc truy thu cộng nối thời gian công tác từ 06 tháng trở lên tại Trường Tiểu học Phương Độ Hà Giang
  • Ngày ban hành: 23/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/1970
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: KL-TT-PHUONG-DO-DA-KY.pdf
Cùng lĩnh vực