602/BHXH-CNTT Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT


  • Số hiệu: 602/BHXH-CNTT
  • Trích yếu: Về việc gửi dữ liệu hồ sơ KCB BHYT lên hệ thống thông tin giám định BHYT
  • Ngày ban hành: 29/05/2019
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2019
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 602-BHXH-CNTT.pdf