636/QĐ-BHXH Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội


  • Số hiệu: 636/QĐ-BHXH
  • Trích yếu: Về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
  • Ngày ban hành: 22/04/2016
  • Ngày có hiệu lực: 06/06/2016
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: QUYET-DINH-636.rar