828/QĐ-BHXH Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp


  • Số hiệu: 828/QĐ-BHXH
  • Trích yếu: Ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp
  • Ngày ban hành: 27/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 828-qd-bhxh.pdf