838/QĐ-BHXH QĐ Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp


  • Số hiệu: 838/QĐ-BHXH
  • Trích yếu: QĐ Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
  • Ngày ban hành: 25/09/2017
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
  • Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực
  • Lĩnh vực:
  • Loại văn bản:
  • Cơ quan ban hành:
  • Tải về: 838_QD_BHXH.pdf
Cùng lĩnh vực