Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (46)

Trích yếu: Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13

Ngày ban hành: 20/06/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Bộ Luật Hình sự

Ngày ban hành: 27/11/2015

Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Ngày ban hành: 06/03/2019

Ngày có hiệu lực: 06/03/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Thông báo: Chức danh và chữ ký Phó Giám đốc phụ trách điều hành BHXH tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 02/01/2019

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN theo lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2019

Ngày ban hành: 21/12/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Về việc không thực hiện đóng dấu kiểm tra trong giám định BHYT

Ngày ban hành: 04/12/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Thông tư quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Ngày ban hành: 04/10/2018

Ngày có hiệu lực: 20/11/2018

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật tố cáo số 25/2018/QH14

Ngày ban hành: 12/06/2018

Ngày có hiệu lực: 01/01/2019

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm TNLĐ-BNN bắt buộc

Ngày ban hành: 20/09/2017

Ngày có hiệu lực: 20/09/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN

Ngày ban hành: 24/12/2016

Ngày có hiệu lực: 24/12/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực