Tìm kiếm nâng cao
Tìm kiếm theo:

Lĩnh vực

Loại văn bản

Cơ quan

Từ ngày

Tới ngày


Làm mới
Danh sách văn bản (46)

Trích yếu: V/v tăng cường quản lý, thanh toán VTYT tại các cơ sở KCB BHYT

Ngày ban hành: 09/10/2017

Ngày có hiệu lực: 09/10/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: V/v gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT

Ngày ban hành: 04/10/2017

Ngày có hiệu lực: 04/10/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: QĐ Ban hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Ngày ban hành: 25/09/2017

Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm xã hội (2014)

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Ngày ban hành: 13/06/2014

Ngày có hiệu lực: 01/01/2015

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực

Trích yếu: Luật Bảo hiểm y tế (2008)

Ngày ban hành: 14/11/2008

Ngày có hiệu lực: 01/07/2009

Trạng thái văn bản: Đã có hiệu lực